Centrum

Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe TWP

66-008 Wilkanowo, ul Kukułcza 5

tel. 601582965, 605681919

e-mail biuro@twp.zgora.pl

www.twp.zgora.pl

 

 

 

Strona w budowie

 

Centrum Szkoleniowe TWP

proponuje:

 

SZKOLENIA BHP i PPOŻ DLA WSZYTKICH STANOWISK:

 

  * dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP i PPOŻ 

  * dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, 

  * dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, 

  * dla pracowników inżynieryjno-technicznych, 

  * dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, 

  * dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA WSZYSTKICH STANOWISK PRACY,

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ZLECENIODAWCY.

 

Wydawanie duplikatów zaświadczeń wystawionych przez TWP Zielona Góra

 

Terminy i miejsca szkoleń dostosowujemy do potrzeb zleceniodawcy.